Ney Kursu

Posted by Roumi 09/08/2016 0 Comment(s) Kurs Programları,

Ney Hakkında

 

Ney, Türk musikisinin, tarihi oldukça eski dönemlere dayanan kamıştan yapılan üfleme-nefesli bir sazıdır. Çok bilinen bu sazın, özellikle klasik ve dinî Türk musîkîsi içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır.

 

Sümerceden Farsça'ya geçen "nâ" veya "nay", kamış, kargı anlamlarına da gelen bu çalgının en eski adıdır. Arap toplumlarında üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanınal "mizmâr" sözcüğü, nefes borusu, ses organı anlamında ney için de kullanılmıştır. Türkçe'de ise hemen her zaman "ney" olarak anılmıştır. Çeşitli Avrupa ülkelerinde de benzer adlarda anlandırılmıştır.

 

Farsça çalan, icra eden anlamına gelen "zeden" sözcüğünüden takılanarak oluşturulan "ney-zeden" bozularak, ney icrâcısı anlamında günümüzde de kullanılan "ney-zen"e dönüşmüştür. Aynı anlamda Arapça kurallarına göre oluşturulan "nâyî" sözcüğü de kullanılmıştır.

 

Ney, sedasından gelen özelliklei ilişkide bulundugu her toplumda önemli bir çalgı haline gelmiştir. Bilinen ilk ney, Sümer toplumunda kullanılmıştır. M.Ö. 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan bu çalgıya ait elimizdeki en eski bulgu, M.Ö. 2800-3000 yıllarından kalan bugün Amerika'da Philadelphia Üniversitesi Müzesinde sergilenen neydir. Çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır.

 

Ney, IX. asırda Orta Asya medeniyetlerinde, Arap ve Farslar tarafından farklı yapı ve türelerde kullanılmıştır. Bir başka rivayetlere göre ise neyi Farslar icat etmiştir. Musikide çok ileri gittikleri bilinen Hıtay Türkleri'nin neyi, Orta Asya'dan eskiden beri kullandıkları ve hatta onu tıpkı bir yan flüt gibi üfledikleri anlaşılmakdatır.

 

Türklerin İslamiyet'i kabulü ile birlikte sıkça kullanılmaya başlayadıkları ney, XIII. yüzyıldan itibaren İslâm tasavvufunun sembolü olmuştur. Bunda bu yüzyılda yaşamış büyük mutasavvıf şair Mevlânâ Celâleddin Rûmi'nin büyük etkisi vardır. Özellikle Mevlevîlerin biyografilerinin bulunduğu kaynak eserlere bakıldığında birçok neyzen ve neyzenbaşı sıfatını taşıyan Mevlevi'nin ismi göze çarpmaktadır.

 

Kaynak:

Derya, Sencer Aşkın Sesi Ney Öğretim Kitabı, Pan Yayıncılık 2008

 


Ney Kursu
Tarih:Aylik kurslarimiz, haftada bir sefer 1 saat olup, özel ve grup dersleri olarak iki seçeneklidir.
Ücret:özel ders aylık 100 euro , grup dersleri aylık kisi bası 60,- euro
Yer:Roumi Kunst Instituut, Alkmaardermeer 41, Rotterdam
Neyzen:Cengiz Arslanpay, Mutlu Yılmazer, Ebru Kılıç
Ney Kurs Tarihleri
Tarih:

Aylık kurslarımız, haftada bir sefer 1 saat olup, özel ve grup dersleri olarak iki seçeneklidir.

Hocamızla uygun bir  tarih ve zaman anlaşabilirsiniz.

Ücret:Özel ders aylık 100,- euro bireysel tarif , grup dersleri aylık kişi başı 60,- euro bireysel tarif
Yer:Roumi Sanat Merkezi, Alkmaardermeer 41, Rotterdam
Neyzen:Cengiz Arslanpay, Mutlu Yılmazer, Ebru Kılıç

Kayıt Formu

Kurs Programları
Ebru Kursu

Ebru Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More
Hat Kursu

Hat Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More
Ney Kursu

Ney Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More
Tezhip Kursu

Tezhip Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More