Hat Kursu

Posted by Roumi 09/08/2016 0 Comment(s) Kurs Programları,

Hat nedir?

 

Hat, birçok noktanın birbirine bitişerek meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şey ve yazı gibi anlamlara gelmektedir. İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsn-ü hat) anlamında kullanılmaktadır. Hat, sözün ve ruhta cerayan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasılatarı ile remedimesidir. Güzel yazma ve öğretme yesisine sahip sanatkarlara da "hattat" denilmektedir.

 

Hat sanatı, Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş bir sanattır. Arap yazısının ortaya çıkışı hakkında İslamî kaynaklardan çok farklı ve çeşitli rivayetler mevcuttur. Ancak bu yazının menşei, İslam öncesine dayanmaktadır. İslamıyet ile birlikte Arap hafleri yavaş yavaş estetik unsurlar kazanmış. Asr-ı saadet döneminde daha da gelişmistir.

 

İslam yazı sanatı en hızlı gelişmeyi Osmanlı hat mektebinde yaşamıştır. Özellilkle Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren, yazı sanatında ekoller gelişmiş ve yaklaşık her yüz sene yılda bir gelişme yaşanmıştır. Osmanlı padişahları içerisinde bizzat yazı ile meşgul olanlar da çıkmıştır.II. Beyazid, II. Mustafa, III. Ahmed, II. Mahmud ve Abdulmecid ikl akla gelen hattat sultanlardır. Bundan başka, her tabakadan halk, yazıya büyük ilgi göstermiştir.

 

Hat sanatında geçmişte kullanılan malzemeler küçük değişikliklerle bugün de kullanılmaya devam edilmektedir. Kullanılan ana malzemeler kamış kalem, aherli kağıt ve is mürekkebidir. Hat sanatıda kullanılan kalem ile günümüzde normal hayatta kullanılan kalem arasında hiçbir benzerlik yoktur. Hat sanatında kullanılan malzemeyi şöyle sınıflandırabiliriz: Kalem, Kağıt, Mürekkbeb, Mühre, Kalemtıraş, Mürekkeb hokkası, Mıstar, Yazı altlığı.

 

Hemen bütün sanat dallarında, bir eserin meydana geliş safhaları birbirine benzemekterdir. Bir hat eseri, elifbâ harfler,kamış kalem, kağıt ve mürekkep kullanmak suretiyle meydana getirilmektedir. Yazılacak bir metinde, harflerin yanında okutma işaretleri olan harekeler bulunmaktadır. Yine normal metin yazımında olmamakla birlikte, özellikle celî sülüs ve celî divanî gibi yazılarda, harf ve harekenin yanında bir takım süsleme işaretleri de kullanılmaktadır. Yerine ve lüzumuna göre tirfil, mimli tirfil, tırnak ve hurûf-u mühmele denilen şekiller, celî sülüs levha yazımında istifin doldurulmasında önemli rol oynamaktadır. Harflerin yanında, hareke ve tezyinî işsaretlerin gayet düzenli, intizamlı, yerinde ve dengeli kullanılması, istif sahasına düzenli bir şekllde yayılması önem arz etmektedir.

 

Osmanlı hat sanatında bütün yazı çeşitlerinide çizgilerin uyum halınde olmasına dikkat edilmiştir. Bir yazıya bakıldığında dik harflerin yönlerindeki uyum ile yatay harflerin oturuş palalelliği önemlidir. Böyle bir uyum yazıda dik harflerde hareketlilik yatay çizgilerde ise devamlılık fikrini uyandırmaktadır. "Kur'an Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı" sözü bir hakkın temsilinden başka birşey değildir.

 

Titiz bir sanatkarın yazının her safhasında hiçbir ayrıntıyı ihmal etmediği, güzellik ve mükemmelliğin ayrıntılarda gizli olduğunu akıldan çıkarmadığı muhakkaktır. Bütün bu önemli hususları Osmanlı hattatları meydana getirdikleri eserlerde görmek mümkündür. Bunun için İstanbul'da tarihi mekanları gezerken dikkatli olmak yeterli olacaktır...

 

Kaynak: 

Istanbul Büyük Sehir Belediyesi, Ismek El Sanatlari Albümü, Ismek Yayin 2008

 

Hat kurslarımız her cumartesi saat 10.30 - 12.30 arası Rotterdam da bulunan Roumi Sanat Merkezinde Kursları hat sanatçısı Dr. Mr. kileci vermektedir. Dr Kileci 40 yıldır hat ve ebru sanatı ile mesguldur. Yirminci Asrın en büyük hat sanatçısı kabul edilen hattat Hamid Aytac'tan 6 yıl hat eğitimi almıştır.. Derslerde öğrencililerimizle tek tek ilgilendigimiz icin , istediğiniz zaman derse başlayabilirsiniz. ilk ders ücretsiz deneme dersidir. Atolyemizin nostaljik ortamında çayınızı yudumlarken, kamış kalem ve doğal is mürekkebi gibi geleneksel malzemelerle hat sanatının nasıl yapıldığını bizzat tecrübe edebilirsiniz. Ücretsiz deneme dersleri için sizleri bekliyoruz ,sonuca göre kararınızı verebilirsiniz,daha detaylı bilgi telefon ve mail yolu ile alabilirsiniz.

Adres Rotterdam: Rumi Sanat Merkezi Alkmaardermeer 41 3068 KL Rotterdam-Alexander  

**otopark ucretsizdir. Enstitümüze toplu tasıma aracları ile de ulasabilirsiniz.

Hat Kurs Tarihleri
Tarih:Her Persembe 20.00 - 21.30 ve Cumartesi saat 10.30 - 12.30 arası.
Ücret:Her ders 15,- euro 
Yer:Roumi Sanat Enstitüsü, Alkmaardermeer 41, Rotterdam
Hattat:Dr. Kileci

Kayıt Formu

Kurs Programları
Ebru Kursu

Ebru Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More
Hat Kursu

Hat Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More
Ney Kursu

Ney Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More
Tezhip Kursu

Tezhip Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More