Ebru Kursu

Posted by Roumi 09/08/2016 0 Comment(s) Kurs Programları,

Ebrûnun Tarifi ve Kelime Manası:

Asya'da zuhur etmiş, İran ve Anadolu topraklarında yaşatılmış, asrın başlarında Avrupa'ya intikal etmiş geleneksel Türk ebrû sanatı, asırlardır kâğıt sanatı olarak ugulanmiş ve batıda da Türk Kağıdı ya da Türk Mermer Kağıdı olarak anılmıştır.

Ebrû, kıvamlı suyun üzerıne, gül dalı ve at kılından mamül fırçalar yardımıyla, sığır ödü ilave edilerek ayarlanmış, suda erimez boyaların yüzeye serpilip, kağıda  alınmasıyla oluşsan kağıt bezeme sanatıdır.

Ebrû sonsuz bır renk cümbüşüdür. Ebrûcu tabiattaki renkleri teknesine yansıtmaya calışır. Renk imkânları kısıtlı gibi görünmesine rağmen ebrû, boyaların su ve öd miktarları ayarlanarak sonsuz bir renk cümbüşüne dönüşür. Kısıtlı gibi görünen imkânlar beraberinde çok geniş imkânlar getirir.

Kağıt yüzeyide buluta benzer şekiller oluştuğu için bu sanatın adına bulutumsu manasına gelen Farsça ebrî denilmiştir. Daha XX. asrın başlarına kadar ebrî ismiyle anılan bu sanatın adı, daha âhenkli söylenişinden olsa gerek ebrû'ya dönüşmüştür. Bu dönüşümün çok eski tarihe dayanmadığı, büyük ebrû ustası Hezârfen Üstad Necmeddin Okyay'ın bu sanatın adı olarak ebrî'yi kullanmasından anlaşılmaktadır.

Yüzeydeki şekillerin yer yer kaşa benzemesinden dolayı bu sanata Farsça ebrû kelimesinin özellikle verildiğimi söyleyenler de vardır. Ancak Şsemseddin Sami Bey Kamûs-ı Türkî adlı lügatinde kaş manasına gelen ebrû kelimesi için ayrı bir madde açarken, sanat manasındaki ebrû'yu  şöyle açıklamıştır:

"Ebrû: [Aslı Farsça ebrî, bulut renginde ve daha doğrusu Çağatayca ebre: roba yüzü, kürk kabı.] Hâre gibi dalgalı veya damarlı kumaş, kağıt vesaire. Cüz ve defter kabı yapmak için kullanılan renkli kağıt."

Şemseddin Samı bey bu kısa ama özlü tarifiyle ebrûnun tarihini ve taih içinde ebrûya bakış açısını da özetler gibidir. Kelimenin aslının Çağatayca'ya dayandığını söyleyerek bu nasatın Türkistan'da Çağatay devrine (XV. asır) kadar uzanabileceğini akıllara getirmekte, cüz ve defter kabı yapmak maksadıyla kullanıldığını kaydederek de bu işin renkli kağıt üretmek amacıyla ortaya çıktığını ve böyle uygulana geldiğini nakletmektedir.

Ebrû kelimesinin asıl olarak âb-rû'dan geldiğini, izâfet terkibine göre yüzsuyu demek olmayıp, tavsîfî manasıyla su yüzü demek olduğunu nakledenler de bulunmaktadır. Ebre, Ebr, ebrî, âb-rû. Dört kelimeyle anlatımak istenen şey aslında aynı olup hiç biri akla ters gelmemektedir. Ancak eski risalelerde bu sanattan daima ebrî olarak bahsedilişi ve Şemseddin Sami Bey'in yerinde tesbitleri bu sanatın adınınmanasında ebrîden geldiği görüşünü kuvvetlendirmektedir.

Kağıt üzerinde mermere benzer damarlar görüldüğü için Avrupalılar ebrû kağıdına marbled paper, papier marbré, marmor papier...(mermer kağıdı) ismini vermişler, Arap âleminde ise varak'ul mücezza (damarlı kağıt) olarak tanınmıştır.

 

Kaynak: Dere, Ömer Faruk, Devleti Aliyyeden Günümüze Ebrû Sanatı, Inkilab Basm Yayın 2011

Ebru Kurs Tarihleri
Tarih:

Derslerimiz Özel ve Grup dersleri olarak iki şekilde verilmektedir.

Özel dersler tek kişiliktir,  (bunun için randevu yapilmalidir)

Grup ile verilen kurslarimiz en azindan 4 ve en fazla 16 kisiden oluşmaktadır ve iki günlüktür.

Her ay, Cumartesi günü saat 14.00 - 17.30 arasi ve Pazar günü saat 12.00 - 15.30 arasi.

Ücret:

Özel dersler saatlik 100,- euro.

Grup ders ücreti 150,- euro

Yer:Roumi Sanat Merkezi, Alkmaardermeer 41, Rotterdam
Ebrucu:Dr. Kileci

Kayıt Formu

Kurs Programları
Ebru Kursu

Ebru Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More
Hat Kursu

Hat Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More
Ney Kursu

Ney Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More
Tezhip Kursu

Tezhip Kursu

Roumi 09/08/2016 0
...
Read More